Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych - prywatna strona Stanisława Świerczyńskiego

aktualności (4kB)

Archiwum: sierpień - wrzesień 2001

AAVSO - pobierz mapę
AAVSO - generator krzywych jasności

28.09.2001 - jasne miry w pażdzierniku

W październiku aż osiem jasnych mir osiągnie swoje kolejne maksima jasności: W Lyrae (03.10), RT Cygni (06.10), R Leonis Minoris (14.10), S Canis Minoris (15.10), R Cancri (19.10), R Ursea Majoris (21.10), W Andromedae(26.10) i S Coronae Borealis (27.10). Daty podałem za AAVSO. Potrzebne mapki ściagnij z AAVSO - link na początku tej strony. Życzę pogody (we wrześniu była fatalna) i udanych obserwacji.
Zobacz:
VSNET - strona W Lyr
VSNET - strona RT Cyg
VSNET - strona R LMi
VSNET - strona S CMi
VSNET - strona R Cnc
VSNET - strona R UMa
VSNET - strona W And
VSNET - strona S CrB

w górę

26.09.2001 - Seminarium obserwatorów gwiazd zmiennych w Puławach

W dniach 22-23 września w Puławach odbyło się seminarium obserwatorów gwiazd zmiennych. W seminarium wziął udział prezes PTMA dr Henryk Brancewicz. Wygłoszono referaty:

  1. Okres zmiennej R Scuti, gwiazdy typu RV Tauri - ref. Ryszard Cnota (Puławy)
  2. Typy gwiazd zmiennych a ewolucja gwiazd - ref. Tomasz Krzyt (Warszawa)
  3. Cechy obserwacje gwiazd tyu Mira Ceti - ref. Stanisław Świerczyński (Dobczyce)
W dyskusji zwrócono uwagę między innymi na:
  • Potrzebę utworzenia internetowej bazy danych, w której polscy obserwatorzy gwiazd zmiennych mogliby gromadzić swoje obserwacje
  • Wydawanie biuletynu, w którym obserwatorzy prezentowali by ciekawsze wyniki swoich obserwacji. Dr. Brancewicz zobowiązał się pomóc w wydaniu pierwszego numeru biuletynu, w którym zamieszczone będą referaty z bieżącego seminarium.
  • Pozyskiwanie nowych, młodych obserwatorów. Służyć temu powinny między innymi dobrze prowadzone strony internetowe poświęcone obserwacjom gwiazd zmiennych.
Ustalono, że kolejne seminarium odbędzie się również w Puławach w maju 2002 roku.
w górę

16.09.2001 - RT Cygni (19h 43m 38s,  +48o 46' 41") osiąga maksimum.

mapa AF, R, RT, CH cygni

Kolejna jasna miryda RT Cygni szybko zbliża się do maksimum, które wystąpi około 3 października. W średnim maksimum osiąga jasność 7.3 mag lecz zdarzają się maksima ok. 6.5 mag jak i maksima ok. 8 mag. Zazwyczaj maksima wyższe i niższe występują naprzemiennie. Poprzednie miało wysokość tylko 8 mag, więc aktualne będzie zapewne wyższe. Już w tej chwili RT Cyg jest nieco jaśniejsza niż 8 mag.

W tym obszarze gwiazdozbioru Łabędzia znajduje się kilka gwiazd zmiennych zasługujących na amatroskie obserwacje: R Cygni - miryda, która maksimum osiągnie w grudniu a teraz ma jasność ok. 10.5 mag, interesująca półregularnie zmienna AF Cygni oraz arcyciekawy układ symbiotyczny CH Cygni. Jak zwykle, zachęcam do obserwacji.

Zobacz:
RT Cyg - moja krzywa jasności
VSNET - strona RT Cyg
VSNET - strona R Cyg
VSNET - strona AF Cyg
VSNET - strona CH Cyg
w górę


7.09.2001 - R Andromedae (0h 24m 2s,   +38o 34' 37") przed maksimum.

mapka R And Ta najjaśniejsza zmienna długookresowa typu Mira Ceti w gwiazdozbiorze Andromedy kolejne maksimum jasności osiągnie około 24.09.2001 (wg AAVSO). Znajduje się ona w pobliżu trzech dość jasnych gwiazd teta, ro i sigma And, a około 4o na południowy zachód od Wielkiej Mgławicy Andromedy ( M 31). W średnim maksimum osiąga jasność 6.9 mag. i może z powodzeniem być obserwowana za pomocą lornetki. Natomiast w średnim minimum jasność jej wynosi 14.3 mag. i jest poza zasięgiem niewielkich instrumentów amatorskich.
W ostatnich 20 cyklach średnie maksimum R And wynosiło jednak tylko 7.6 mag. a zdarzały się maksima poniżej 8 mag. W ostatnim cyklu maksimum wynosiło 6.8 mag. Jak będzie w bieżącym cyklu? - zobaczymy. W chwili obecnej jasność R And wynosi ok 9 mag i dośźć szybko rośnie. Zachęcam do obserwacji.
Zobacz:
moja krzywa jasności
VSNET - strona R And

w górę


6.09.2001 - Nova Sagittarii 2001 No.3 !!

Nova Sgr 2001 No.3 Alfrado Pereira (Portugalia, ten sam, który odkrył Nową Sagittarii 2001 No.2) i William Liller (Chile) odkryli 5.09.2001 nową w gwiazdozbiorze Strzelca!
Nowa ma jasność około 7 mag.
Jej pozycja R.A. = 18h 11m 46.01s Dec = -30o 30' 50.9" (w pobliżu gamma Sgr)

Zobacz:
AAVSO Alert Notice
AAVSO - pobierz mapę
AAVSO- strona o N Sgr 01-3
VSNET - strona o N Sgr 01-3

w górę


01.09.2001 - Mira Ceti w maksimum!

Powodów do tego by zainteresować się Mirą we wrześniu jest conajmniej kilka:

  • Mira zbliża się do maksimum, które wg. AAVSO wystąpi około 5 września, będzie to jedno z wyższych maksimów. Już teraz ma jasność ok 3 mag.
  • wielu miłośników zainteresowanych obserwacjami gwiazd zmiennych swoją przygodę rozpoczyna właśnie od tej najsławniejszej, "pierwszej odkrytej (1596 Fabricius) gwiazdy zmiennej długookresowej,
  • Mirę można sensownie obserwować od połowy lipca do połowy marca (w kwietniu, maju i czerwcu jest w ogóle niewidoczna ze względu na zbyt bliską odległość kątową od Słońca), gdy jest już (lub jeszcze) dostatecznie wysoko nad horyzontem. Okres Miry wynosi ok. 11 miesięcy więć kolejne maksima wypadają o miesiąc wcześniej niż poprzednie. Maksimum w 2002 roku wystąpi na początku sierpnia, kolejne w miesiącach nieobserwowalności tej gwiazdy. Dopiero maksimum pod koniec lutego 2007 będzie mogło być w pełni obserwowane. Wogóle, Mira prezentuje się najbardziej okazale, gdy wysokie maksimum (conajmniej 3 mag) osiąga w miesiącach jesiennych i zimowych i możemy ją obserwować w momencie górowania, ale na to musimy poczekać kilka lat,
  • co prawda, przez kilka dni księżyc w pobliżu pełni będzie zakłócał obserwacje, ale maksimum Miry jest dość szerokie, także każdy zainteresowany może się dowoli napatrzeć. Szkopuł w tym, że teraz i we wrześniu trzeba to robić w drugiej połowie nocy, najlepiej na dwie godziny przed wschodem Słońca, gdyż wtedy jest najwyżej na niebie i jest jeszcze noc. Mirę można będzie obserwować gołym okiem do około połowy października.
zobacz także
w górę


28.08.2001 - Nova Sagittarii 2001 No.2 !! (V4739 Sgr)

mapka N Sgr 01-2 2001-08-26.866 UT Alfredo Pereira (Portugalia) podczas rgularnego patrolu nieba odkrył za pomocą lornety 14x100 gwiazdę nową w gwiazdozbiorze Strzelca. W momencie odkrycia miała jasność 7.6 mag. Pozycja nowej: 18h42m46.04s; -30o00'41.4". Niestety znajduje się bardzo nisko nad horyzontem ale w pobliżu jasnej gwiazdy delta Strzelca.

Zobacz:
AAVSO Alert Notice
AAVSO - pobierz mapę
AAVSO- strona o N Sgr 01-2

w górę


21.08.2001 - Nova Cygni 2001 No.2 !! (V2275 Cyg)

mapka N Cyg 01-2 18.08.2001 Akihiko Tago (Japonia) odkrył w gwiazdozbiorze Łabędzia jasną gwiazdę nową. Pozycja nowej: 21h 03m 02s, +48o 45' 53". Według pierwszych raportów przesłanych do VSNET jasność nowej wynosiła 6 - 7 magnitudo. Ja pierwszy raz obserwowałem ją 21.08 o godzinie 00:28 UT oceniając jasność na 7.9 mag.

Zobacz:
krzywa jasności polskich obserwatorów
AAVSO Alert Notice
AAVSO - pobierz mapy
AAVSO- strona o N Cyg 01-2
VSNET - strona o N Cyg 01-2

w górę


15.08.2001 - R Triaguli przed maksimum.

mapka R TRi

R Trianguli ( R Trójkąta), typowa miryda o średniej amplitudze zmian jasności 6.2 - 11.7 magnitudo i dość stabilnym okresie 266 dni osiągnie maksimum jasności około 30 sierpnia. Zdarza się, że w niektórych cyklach jest jaśniejsza niż 6m. Może warto spróbowac poszukać jej na niebie i poobserwować, tym bardziej, że aktualnie świeci na niebie przez całą noc.

Zobacz:
moja krzywa jasności
VSNET - strona R Tri

w górę


10.08.2001 - R Bootis wyjątkowo jasna w maksimum!

mapka R Boo (5kB)

Zmienna długookresowa R Bootis (R Wolarza) typu Mira Ceti w bieżącym cyklu jest jaśniejsza niż 7m !. Amplituda zmian jasności tej miry wynosi średnio 7.1 - 12.3 magnitudo a okres około 223 dni.

Zobacz:
moja krzywa jasności
VSNET - strona R Boo

w górę


3.08.2001 - Obserwuj Mirę!

mapka Miry (5kB)

Najsłynniejsza zmienna długookresowa omikron Ceti czyli Mira osiągnie maksymalną jasność około 5.09.2001. Wydaje się, że będzie w maksimum bardzo jasna, gdyż już teraz ma jasność ok 5.m5.

Niestety, wschodzi w drugiej części nocy i najlepiej obserwować ją można ok godziny trzeciej a pod koniec sierpnia już ok godziny pierwszej. Przy okazji można podziwiać upiększone Saturnem, Jowiszem i Wenus wschodnie niebo. Zachęcam mimo wszystko do obserwacji.

Zobacz:
więcej o Mira Ceti
moja krzywa jasności
VSNET - krzywa jasności o Cet

w górę


2.08.2001 - T Cephei osiąga maksimum jasności.

mapka Cefeusza (9kB)

Jedna z jaśniejszych miryd T Cephei (T Cep) zbliża się do maksimum jasności, które przewidywane jest około 12.08.2001. Już obecnie jest jaśniejsza niż 6m i tak będzie przez kilka nabliższych tygodni. Spróbuj przy pomocy lornetki poobserwować tę ciekawą mirę!

Zobacz:
moja krzywa jasności
VSNET - strona T Cep

Korzystając z zamieszczonej mapki i opisanych gwiazd porównania (np. 36 oznacza 3.m6) możesz śledzić zmiany jasności sławnej cefeidy delta Cephei, a także półregularnej zmiennej mi Cephei.

w górę


30.07.2001 - Wybuch WZ Sagittae (WZ Sge)!!

23 lipca 2001 o godzinie 14:30 UT japoński obserwator M. Oshima określił jasność gwiazdy WZ Sagittae (Strzała) na 9.7 magnitudo, tym samym notując kolejny wybuch tej unikalnej nowej karłowatej. Szybko osiągnęła jasność ok 8 magnitudo i tym samym każdy posiadacz dobrej lornetki mógł ją zaobserwować na naszym niebie.

WZ Sagittae, gwiazda która dała nazwę całemu podtypowi nowych karłowatych, wybuchała już w latach 1913, 1946 i 1978. Pomiędzy wybuchami jasność wizualna oscyluje wokół 15m.

model nowej karłowatej Nowe typu WZ Sagittae to układy podwójne, w których skład wchodzi biały karzeł i późna gwiazda ciągu głównego (chłodna i mało masywna). Gaz odbierany towarzyszowi przez białego karła i opadający na jego powierzchnię znajduje się tuż poniżej temperatury jonizacji. W wyniku jego zagęszczenia dochodzi do wzrostu temperatury, jonizacji gazu i istotnej zmiany warunków przepływu gazu przez dysk akrecyjny. Gdy więcej gazu uderza w powierzchnię białego karła, obserwujemy rozbłyski nowej, zwane wybuchami. Powtarzają się one cyklicznie, choć z różną częstotliwością.
Obrazek przedstawia artystyczne wyobrażenie wybuchu nowej karłowatej z pominięciem obrotu.

Wracając do WZ Sge, to jest to układ podwójny zaćmieniowy o bardzo krótkim okresie orbitalnym zaledwie 81 minut. Układ ten składa sie z białego karła o masie nieco mniejszej od masy Słońca i chłodnej gwiazdy o masie dziesięciokrotnie mniejszej.

Aktualnie (30.07.2001) jasność WZ Sge wynosi ok 9m

Zobacz też:
polskie obserwacje
strona AAVSO poświęcona WZ Sge
strona VSNET na ten sam temat

w górę

(c) Stanisław Świerczyński