logo - powrót na stroę główną

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

Gwiazdy typu RV Tauri


Zmienne typu RV Tauri to olbrzymy i nadolbrzymy z przedziału typów widmowych F-K, o okresach zawierających się w przedziale od 30 do 150 dni.     Charakterystyczną cechą ich krzywych blasku jest występowanie po sobie na przemian głębszych i płytszych minimów, choć z czasem minima płytsze mogą stawać się głębsze i na odwrót. Zmienne tego typu zaliczamy do podgrupy RVa.
    Podgrupa RVb obejmuje zmienne, w krórych normalne dla gwiazd RV Tauri wahania jasności nałożone są na zmiany blasku o znacznie dłuższej skali, rzędu kilkuset dni.
    Przyczyny i charakter zmienności nie zostały jeszcze jednoznacznie wyjaśnione.

(na podstawie: Marcin Kubiak, Gwiazdy i materia międzygwiazdowa)