logo - powrót na stroę główną
Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych
prywatna strona Stanisława Świerczyńskiego

Aktualności - archiwum

październik - grudzień 2001

21.12.2001 - Obserwuj zaćmienie OW Gem (Geminorum)

OW Gem (9kB) OW Gem (RA 06h28'48" Dec +17o07'.1) jest zmienną zaćmieniową typu EA/GS: o amplituzdie jasności 8.2 - 10.0 magnitudo. Należy do gwizad o bardzo długim okresie, wynoszącym aż 1258.79d. Właśnie najbliższych dniach rozpocznie się kolejne zaćmienie, które trwa kilkanaście dni. Minimum wystąpi prawdopodobnie 3.01.2002. Gwiazda ta, odkryta jako zmienna dopiero w 1988 roku, jest słabo zbadana, dlatego obserwacje mające na celu wyznaczenie momentu minimum są bardzo pożądane. Dlatego bardzo zachęcam do obserwacji tej zmiennej. Kliknięcie mapki obok otwiera mapkę AAVSO z gwiazdami porównania.
A oto dwa minima otrzymane z obserwacji wizualnych:

OW Gem 5kB)

 OW Gem (5kB)


01.12.2001 - jasne miry w styczniu

W styczniu kilka kolejnych jasnych mir osiągnie swoje maksima jasności:

  • R Serpentis - 07.01.2002 ( średnie maksimum 6.9 mag, aktualna jasność ~ 11 mag ),
  • R Virginis - 10.01.2002 ( średnie maksimum 6.9 mag, aktualna jasnoć ~ 10 mag ),
  • R Leonis - 11.01.2002 ( średnie maksimum 5.8 mag, aktualna jasność ~ 8.5 mag ),
  • S Hydrae - 11.01.2002 ( średnie maksimum 7.8 mag, aktualna jasność ~ 9 mag ),
  • S Ursae Maioris - 15.01.2002 ( średnie maksimum 7.8 mag, aktualna jasność ~ 8.5 mag ),
  • T Ursae Maioris - 15.01.2002 ( średnie maksimum 7.7 mag, aktualna jasność ~ 12 mag ),
Daty podałem za AAVSO. Potrzebne mapki ściagnij z AAVSO - link na początku tej strony. Życzę pogody i udanych obserwacji.

Zobacz:
VSNET - strona R Ser
VSNET - strona R Vir
VSNET - strona R Leo
VSNET - strona S Hya
VSNET - strona S UMa
VSNET - strona T UMa

20.11.2001 - wyjątkowo wysokie maksima niektórych miryd

Po R Ursae Maioris, która wyjątkowo wysokie maksimum jasności, około 6.5 mag, osiągnęła pod koniec października, możemy aktualnie obserwować bardzo jasną w maksimum R Cassiopeiae - około 5.5 mag. Również bardzo jasna w maksimum będzie R Cygni, która w chwili obecnej ma jasność około 6.5 mag. Wydaje się jednak, że ta miryda swoje maksimum osiągnie nie pod koniec grudnia lecz może nawet miesiąc wcześcniej.
Zobacz aktualne krzywe jasności powyższych miryd za pomocą generatora krzywych jasności AAVSO, pobierz z AAVSO mapki i spróbuj te mirydy poobserwować!


09.11.2001 - jasne miry w grudniu

W grudniu dwie jasne miry osiągną swoje maksima jasności: U Orionis (02.12) oraz R Cygni (28.12). Daty podałem za AAVSO. Potrzebne mapki ściągnij z AAVSO - link na początku tej strony. Życzę pogody i udanych obserwacji.

Zobacz:
VSNET - strona U Ori
VSNET - strona R Cyg

17.10.2001 - jasne miry w listopadzie

W listopadzie cztery jasne miry osiągną swoje maksima jasności: R Geminorum (08.11), R Cassiopeiae (12.11), R Aurigae (18.11) i V Cancri (18.11). Daty podałem za AAVSO. Potrzebne mapki ściagnij z AAVSO - link na początku tej strony. Życzę pogody i udanych obserwacji.

Zobacz:
VSNET - strona R Gem
VSNET - strona R Cas
VSNET - strona R Aur
VSNET - strona V Cnc

08.10.2001 - Dołącz do programu GZZ - obserwuj gwiazdy zmienne zaćmieniowe !

W dniach 6-7.10.2001 w Koninkach i na Suhorze odbyło się spotkanie inaugurujące program GZZ (gwiazdy zmienne zaćmieniowe).
W pierwszym punkcie programu prof. Jerzy Kreiner mówił o znaczeniu wizualnych obserwacji gwiazd zmiennych, które wciąż jest duże. Przekonywał uczestników spotkania, że dobrze wykonane obserwacje wizualne są oczekiwane przez zawodowych astronomów. W dalszym ciągu wystąpienia omówił metody wizualnych obserwacji gwiazd zmiennych, warunki ich poprawnego wykonania a także błędy jakie występują przy obserwacjach wizualnych i jak je minimalizować
Dalsze punkty programu spotkania prowadził mgr Waldemar Ogłoza. W szczególności omówił:

  • wykresy O-C dla gwiazd zmiennych zaćmieniowych i jaka jest ich rola w zrozumieniu róznorodnych układów zaćmieniowych,
  • metodykę planowania obserwacji i wpomagające ją programy komputerowe, obliczanie na podstawie efemeryd momentu obliczonego (kalkulowanego) C,
  • metody wyznaczania z obserwacji momentu obserwowanego C i również wspomagające programy komputerowe.

W dyskusji bardziej doświadczeni obserwatorzy dzielili się swoimi osiągnięciami i uwagami. Ustalono częstotliwośc spotkań, omówiono sposoby kontaktowania się, wymiany informacji, przekazywania wyników obserwacji, funkcjonowanie strony www. Zastanawiano się również, jak zainteresować obserwacjami wizualnymi gwiazd więcej młodych ludzi. Każdy uczestnik spotkania otrzymał pilk mapek z gwiazdami porównania dla kilkunastu gwiazd zmiennych zaćmieniowych oraz dyskietkę z programami W drugim dniu uczestnicy spotkania udali się wyciągiem krzesełkowym na Suhorę gdzie zwiedzili i zapoznali się z działalnością obserwacyjną Obserwatorium Akademii Pedagogicznej w Krakowie
Całe spotkanie, w którym udział wzięło kilkanaście osób, przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Opuszczając przeurocze Koninki, kazdy uczestnik deklarował, że zapałem zabierze się do obserwacji i wyznaczy wiele minimów gwiazd zmiennych zaćmieniowych.


07.10.2001 - podsumowanie obserwacji WZ Sagittae i V2275 Cygni

Na stronie Srerwis Gwiazd Zmiennych znajdziesz artykuły podsumowujące obserwacje nowej karłowatej WZ Sagittae a także gwiazdy Nova Cygni 2001 No.2 czyli V2275 Cygni. Szczególną uwagę zwrócono na obserwacje wykonane przez polskich obserwatorów.


© Stanisław Świerczyński, Dobczyce 2001 - 2002