logo - powrót na stroę główną

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

Cefeidy

Delta Cep

Cefeidy to gwiazdy zmienne pulsujące, których okres pulsacji jest związany ze średnią jasnością absolutną (sławna zależność okres - jasność, która została wykorzystana do pomiaru odległości do pobliskich galaktyk).

Są to jasne olbrzymy i nadolbrzymy przeważnie typów widmowych F i G, o okresach pulsacji od 1 do około 60 dni i amplitudach zmian jasności od ok 0.m2 do ok 2.m0.

Krzywa jasności jest zbliżona do sinusoidy, jednak wzrost jasności jest zawsze szybszy niż późniejszy jej spadek. Zmiany jasności cefeid spowodowane są w głównej mierze zmianami temperatury efektywnej podczas pulsacji, a w mniejszym stopniu zmianami rozmiarów.

Nazwa tej grupy gwiazd zmiennych pochodzi od pierwszej odkrytej tego typu gwiazdy d Cephei.

Aktualne fazy jasnych cefeid