logo - powrót na stroę główną

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

Półregularne (SR)


Olbrzymy lub nadolbrzymy pośrednich lub późnych typów widmowych. Wykazują periodyczność zmian jasności, zaburzaną przez nieregularności o różnej amplitudzie. Okresy zmian jasności obejmują bardzo szeroki zakres od 20 do 2000 i więcej dni. Wyróżnia się wśród nich kilka podtypów:

  • SRA - półregularne późnych typów widmowych (M, C, S lub Me, Ce, Se). W zasadzie utrzymują periodyczność, lecz nie utrzymują stałości amplitudy i okresu. Amplitudy zmian jasności zazwyczaj nie przekraczają 2.5m a okresy leżą w przedziale 35 - 1200 dni. Wiele z tych gwiazd różni się od mir jedynie małą amplitudą zmian jasności.

  • SRB - półregularne późnych typów widmowych o słabo zaznaczonej periodyczności lub z następującymi kolejno przedziałami okresowości i wolnych nieregularnych zmian, a nawet okresów stałości blasku. Okresy zawierają się w przedziale 20 do 2300 dni. Dla wielu z tych gwiazd obserwuje się dwa lu więcej nałóżonych na siebie okresów pulsacji.

  • SRC- nadolbrzymy późnych typów widmowycg z amplitudami około 1m i okresami zmian jasności od 30 dni do kilkunastu lat.

  • SRD - olbrzymy i nadolbrzymy typów widmowych F, G, K, czasami z liniami emisyjnymi w ich widmach. Amplitudy zmian jasności wynoszą 1 - 4m a okresy zawierają się w przedziale od 30 do 1100 dni.

(na podstawie: Piotr Brych, WIELKI ATLAS NIEBA)