logo - powrót na stroę główną

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

Wprowadzenie

o sobie, o stronie, podstawowe pojęcia, nazewnictwo

Jestem członkiem PTMA - oddział krakowski. Moją pasją są obserwacje gwiazd zmiennych. Od 1989 roku prowadzę systematyczną dokumentację obserwacji. Dotychczas zapisałem w bazie danych ponad 60 000 obserwacji, z czego ponad 50 000 wysłałem do AAVSO certyfikat (Amerykańskie Towarzystwo Obserwatorów Gwiazd Zmiennych, posiadające jedną z największych baz danych amatorskich obserwacji gwiazd zmiennych). Interesują mnie gwiazdy zmienne prawie wszystkich typów .

Obserwacje prowadzę w oparciu o mapy AAVSO przy użyciu lornetek 7x50 i 20x60 oraz teleskopu MIZAR (newton o średnicy lustra 110 mm). Graniczna wielkość gwiazdowa, w bardzo dobrych warunkach wynosi ok (12 - 12.5) mag. Kilka gwiazd obserwuję okiem nieuzbrojonym.

    W ciągu kilkunastoletniej działalności obserwacyjnej zgromadziłem dla wielu gwiazd zmiennych duży materiał obserwacyjny i zdobyłem spore doświadczenie w obserwowaniu gwiazd zmiennych. W związku z tym na tych stronach prezentuję trochę tych wyników w postaci krzywych jasności gwiazd zmiennych wybranych typów:
 • cefeid,
 • długookresowych typu Mira Ceti zwanych mirami (mirydami),
 • typu RV Tauri,
 • półregularnych (SR),
 • innych typów (RCB, ZAND, NR, LB, ...)

Prowadzę również ważny dział aktualności, w którym prezentuję bieżące wydarzenia ze świata gwiazd zmiennych, inicjuję akcje obserwacyjne i zachęcam do podejmowania obserwacji gwiazd zmiennych.

w dziale artkuły prezentuję krótkie eseje i bardziej ogóne opracowznia wybranych tematów. Zachęcam do zamieszczania w tym miejscu artykółów dotyczących problematyki gwiazd zmiennych.

Strona zbudowana została przy użyciu bardzo prostych środków technicznych (HTML i kilka skryptów w JavaScript). Chciałem, by forma strony nie przesłaniała jej treści, która jest najważniejsza. Mam nadzieję, że materiał zamieszczany na stronach tej witryny zainteresuje miłośników astronomii.

w górę


Data juliańska JD

Przy badaniu różnych okresowych zjawisk astronomicznych, a między innymi zmian blasku gwiazd zmiennych, posługujemy się specjalną rachubą dni zaproponowaną w roku 1583 przez J. Scalingera, zwaną dniami juliańskimi (lub datą juliańską) JD. Rachuba ta rozpoczyna się od momentu południa w Greenwich w dniu 1 stycznia 4713 r. p.n.e według kalendarza juliańskiego. Każdy dzień w tej rachubie ma swój numer porządkowy. Doby juliańskie rozpoczynają się w południe dla Greenwich. Na przykład dzień juliański 2451862.0 odpowiada 13 listopada 2000 godzina 12:00 UT. (UT - czas uniwersalny Greenwich).
    Wszystkie momenty obserwacji wyraża się w dobach juliańskich i ich ułamkach: na przykład obserwacji wykonanej 27-10-2000 o godz 21:17 UT odpowiada data juliańska JD = 2451845.3868. Datę juliańską oblicza się bez trudu w arkuszu kalkulacyjnym dodając do daty i godziny (w UT) obserwacji 2415018.5 i formatując komórkę arkusza jako liczbę z określoną liczbą miejsc po przecinku.

Na stronie głównej w lewym górnym rogu po dacie cywilnej wyświetlana jest aktualna data juliańska.

w górę


Elementy zmiennej okresowej. Faza.

Dla gwiazd zmiennych wykazujących okresowość zmian jasności można sprowadzić wszystkie obserwacje do do jednej krzywej, przy czym zakładamy, ze krzywa jasności powtarza się co okres. W tym celu należy obliczyć fazę każdej obserwacji, to znaczy odstęp czasu od momentu najbliższego poprzedzającego maksimum lub (w wypadku gwiazd zaćmieniowych czy RV Tauri) minimum jasności.
    Wykorzystuje się do tego publikowane dla każdej zmiennej okresowej tak zwane elementy liniowe zmiennej. Najpopularniejszym katalogiem jest Ogólny Katalog Gwiazd Zmiennych (GCVS). Podają one moment (wyrażony w dacie juliańskiej JD) pewnego początkowego maksimum (lub minimum) To i długość okresu P wyrażonego w dobach. Moment dowolnego innego maksimum (minimum) można obliczyć ze wzoru:

Tm = To + PE,

gdzie E jest liczbą całkowitą (zwaną liczbą epok).
    Fazą, wyrażoną w ułamku okresu, dla dowolnego momentu obserwacji Ti jest część ułamkowa wyrażenia: (Ti - To)/P.

Przykład:

Cefeida S Sge - elementy liniowe: To = JD 2442678.792,  P = 8.382086 d
Obserwowana w momencie Ti = JD 2451845.3868
(Ti - To)/P = (2451845.3868 - 2442678.792)/8.38086 = 1093.5935
E = 1093 - epoka poprzedniego maksimum, F = 0.5935 - faza.

w górę


Wyznaczanie O-C

Dysponując wystarczającą liczbą obserwacji gwiazdy zmiennej okresowej w pobliżu maksimum (minimum) jasności, można wyznaczyć moment maksimum (minimum) wyrażony w dacie juliańskiej. Nazywa się go momentem obserwowanym O. Z drugiej strony, posługując się elementami z GCVS można obliczyć kiedy ten moment powinien wystąpić. Nazywa się go momentem obliczonym C. Różnica O-C, która nie musi wynikać tylko z błędów obserwacyjnych, lecz może także być spowodowana zmianami okresu gwiazdy, wynikającymi z procesów ewolucyjnych w gwieździe, jest bardzo waznym parametrem w badaniach gwiazd zmiennych. Analiza O-C w długich przedziałach czasu może prowadzić do ważnych wniosków ewolucyjnych gwiazdy lub układu podwójnego gwiazd.

w górę


Gwiazdozbiory widoczne (choćby częściowo) z terytorium Polski

N - gwiazdozbiór okołobiegunowy (lub częściowo okołobiegunowy)
Z - gwiazdozbiór zodiakalny

Nazwa łacińska Nazwa polska  Poł. Dop. łaciński  Skrót
------------------------------------------------------------
Andromeda    Andromeda    N  Andromedae    And
Aquarius    Wodnik      Z  Aquarii      Aqr
Aquila     Orzeł         Aquilae      Aql
Aries      Baran      Z  Arietis      Ari
Auriga     Woźnica     N  Aurigae      Aur
Bootes     Wolarz        Bootis      Boo
Camelopardalis Żyrafa      N  Camelopardalis  Cam
Cancer     Rak       Z  Cancri      Cnc
Canes Venatici Psy Gończe    N  Canum Venaticorum CVn
Canis Maior   Pies Wielki      Canis Maioris   CMa
Canis Minor   Pies Mały       Canis Minor    CMi
Capricornus   Koziorożec    Z  Capricirni    Cap
Cassiopeia   Kasjopea     N  Cassiopeiae    Cas
Cepheus     Cefeusz     N  Cephei      Cep
Cetus      Wieloryb       Ceti       Cet
Coma Berecices Warkocz Bereniki   Coma Berenicis  Com
Corona Borealis Korona Północna    Coronae Borealis CrB
Corvus     Kruk         Corvi       Crv
Crater     Puchar        Crateris     Crt
Cygnus     Łabędź      N  Cygni       Cyg
Delphinus    Delfin        Delphini     Del
Draco      Smok       N  Draconis     Dra
Equuleus    Źrebię        Equulei      Equ
Eridanus    Erydan        Eridani      Eri
Fornax     Piec         Fornacis     For
Gemini     Bliźnięta       Geminorum     Gem
Hercules    Herkules       Herculis     Her
Hydra      Hydra         Hydrae      Hya
Lacerta     Jaszczurka    N  Lacertae     Lac
Leo       Lew       Z  Leonis      Leo
Leo Minor    Lew Mały       Leonis Minoris  LMi
Lepus      Zając         Leporis      Lep
Libra      Waga       Z  Librae      Lib
Lynx      Ryś       N  Lyncis      Lyn
Lyra      Lutnia      N  Lyrae       Lyr
Monoceros    Jednorożec      Monocerotis    Mon
Ophiuchus    Wężownik       Ophiuchi     Oph
Orion      Orion         Orionis      Ori
Pegasus     Pegaz         Pegasi      Peg
Perseus     Perseusz     N  Persei      Per
Pisces     Ryby       Z  Piscium      Psc
Puppis     Rufa         Puppis      Pup
Pyxis      Kompas        Pyxidis      Pyx
Sagitta     Strzała        Sagittae     Sge
Sagittarius   Strzelec     Z  Sagittarii    Sgr
Scorpius    Skorpion     Z  Scorpii      Sco
Sculptor    Rzeźbiarz       Sculptoris    Scl
Scutum     Tarcza        Scuti       Sct
Serpens     Wąż          Serpentis     Ser
Sextans     Sekstans       Sextantis     Sex
Taurus     Byk       Z  Tauri       Tau
Triangulum   Trójkąt        Trianguli     Tri
Ursa Maior   W.Niedźwiedzica N  Ursae Maioris   UMa  
Ursa Minor   M.Niedźwiedzica N  Ursae Minoris   UMi
Virgo      Panna      Z  Virginis     Vir
Vulpecula    Lisek         Vulpeculae    Vul
------------------------------------------------------------ 

w górę


Nazwy gwiazd zmiennych

Gwiazdy zmienne oznaczane są w każdym gwiazdozbiorze, w kolejności odkrywania zmienności, dużymi literami łacińskimi od R do Z, a następnie kombinacjami każdej z tych liter z każdą następną od RR do ZZ. Następnie posługujemy się kombinacjami wszystkich liter od A do Q z każdą następną od AA do QZ. We wszystkich kombinacjach pomija się literę J, którą łatwo można pomylić z literą I. Tym sposobem można nazwać 334 gwiazdy zmienne. W wielu gwiazdoziorach odkryto więcej niż 334 gwiazdy zmienne, więc następne oznacza się literą V i numerem począwszy od 335.

Do każdego oznaczenia dodaje się łacińską nazwę gwiazdozbioru w dopełniaczu lub trzyliterowy skrót tej nazwy np. R Cygni (R Cyg), ST Ursae Maioris (ST UMa), V838 Monocerotis (V838 Mon) itp.

Gwiazdy zmienne, które już są oznaczone literami greckimi zachowują swoje oznaczenia. Mamy więc np. d Cephei (d Cep), b Persei (b Per) itp.

w górę


r e k l a m a