logo - powrót na stroę główną

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

Aktualności - archiwum

październik - grudzień 2002

23.12.2002 - Najlepsze życzenia

Wszystkim obserwatorom gwiazd zmiennych, dzięki którym ta strona się rozwija, jak również wszystkim gościom odwiedzającym tę stronę składam najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne.

szopka w w gwieździe

Życzenia przyozdobiłem kartką świąteczną Ireny Molendys byłej mojej uczennicy, której więcej prac można zobaczyć tutaj.


10.12.2002 - Zdjęcie Miry z 8.12.2002

Otrzymałem dzisiaj od Leszka Marcinka kolejne zdjęcie Miry Ceti.

Zdjęcie Miry z 8.12.2002

Zdjęcie Miry wykonane przez Leszka Marcinka 08.12.2002 (obiektyw 4/300, neg. Fuji 800, ex. 5 minut.) gdy jej jasność wizualna wynosiła ~7.5 mag.

więcej...


03.12.2002 - zdjęcie okolicy Rho Cassiopeiae

Otrzymałem od Leszka Marcinka kolejne piękne zdjęcie wykonane przez niego 4.05.2002. Zdjęcie obejmuje fragment nieba w okolicy jasnej gwiazdy półregularnej Rho Cas typu SRd z widoczną także NGC 7789.

więcej...


01.12.2002 - zdjęcia mirydy R Leonis

Otrzymałem od Janusza Wilanda dwa zdjęcia fragmentu gwiazdozbioru Lwa (Leo), wykonane przez niego kilkanaście lat temu w odstępie trzech tygodni. Na zdjęciach widoczna jest miryda R Leonis. Zdjęcia pokazują jej położenie względem jasnych gwiazd Lwa a także zmianę jej jasności.

więcej...


01.12.2002 - maksima jasnych miryd w styczniu 2003

W styczniu 2003 następujące jasne miry osiągną swoje maksima jasności:

 • V Monocerotis (V Mon) - 24.01.2003 ( średnie maksimum 7.0 mag, aktualna jasność ~ 10 mag),
 • T Hydrae (T Hya) - 5.01.2003 ( średnie maksimum 7.8 mag, aktualna jasność ~8.5 mag),
 • R Serpentis (R Ser) - 2.01.2003 ( średnie maksimum 6.9 mag, dostępna do obserwacji od ok. 10 grudnia),
 • R Draconis (R Dra) - 7.01.2003 ( średnie maksimum 7.6 mag, aktualna jasność ~9),
 • R Aquilae (R Aql) - 30.01.2003 ( średnie maksimum 6.1 mag, aktualna jasność ~ 8 mag),
 • R Delphini (R Del) - 21.01.2003 ( średnie maksimum 8.3 mag, aktualna jasność ~11 mag),
 • S Pegasi (R Peg) - 14.01.2003 ( średnie maksimum 8.0 mag, aktualna jasność ~9.5 mag),
 • R Cassiopeiae (R Cas) - 17.01.2003 ( średnie maksimum 7.0 mag, aktualna jasność ~ 9 mag),

Daty obliczyłem w oparciu o elementy z GCVS z uwzględnieniem średniego O-C z trzech ostatnich cykli. Momenty faktycznych maksimów mogą różnić się od obliczonych o kilka do kilkunastu dni.

Potrzebne mapki ściagnij z AAVSO - link na początku tej strony.

Jeżeli nie chcesz przegapić momentu maksimum, obserwacje rozpocznij już dziś. Życzę pogody i udanych ocen jasności.

zabacz też...


19.11.2002 - wybuch SS Cygni !

SS Cygni - najjaśniejsza gwiazda nowa karłowata typu UGSS - wybucha przeciętnie 7-8 razy w ciągu roku. Tymczasem, w okresie ostatniego roku obserwujemy już dziesiąty jej wybuch.

więcej....


08.11.2002 - Zdjęcie Miry z 6.11.2002

Otrzymałem dzisiaj od Leszka Marcinka kolejne zdjęcie Miry Ceti.

Zdjęcie Miry z 6.11.2002

Średnia jasność Miry z kilku ostatnich dni, według oberwatorów AAVSO, wynosi 5.7 mag. Cztery najjaśniejsze gwiazdy porównania widoczne na zdjęciu mają jasności: 5.5 mag - gwiazda na pólnoc od Miry (przy górnej krawędzi zdjęcia), 5.7 mag - gwiazda na zachód od Miry (przy prawej krawędzi zdjęcia), 6.4 mag - gwiazda na wschód od Miry, 6.7 mag - gwiazda na południe od Miry.

więcej...


01.11.2002 - maksima jasnych miryd w grudniu

W grudniu następujące jasne miry osiągną swoje maksima jasności:

 • U Cassiopeiae - 26.12.2002 ( średnie maksimum 8.4 mag, aktualna jasność ~ 10.5 mag),
 • W Andromedae - 7.12.2002 ( średnie maksimum 7.4 mag, aktualna jasność ~11 mag),
 • Y Persei - 12.12.2002 ( średnie maksimum 8.4 mag, aktualna jasność ~9),
 • U Orionis - 13.12.2002 ( średnie maksimum 6.3 mag, aktualna jasność ~ 11 mag),
 • R Corvi - 4.12.2002 ( średnie maksimum 7.5 mag, dostępna do obserwacji od połowy listopada),
 • R Camelopardalis - 8.12.2002 ( średnie maksimum 8.3 mag, aktualna jasność ~9 mag),
 • RU Librae - 11.12.2002 ( średnie maksimum 8.1 mag, niedostępna doobserwacji podczas maksimum),
 • T Aquarii - 16.12.2002 ( średnie maksimum 7.7 mag, aktualna jasność ~10 mag),

Daty obliczyłem w oparciu o elementy z GCVS z uwzględnieniem średniego O-C z trzech ostatnich cykli. Momenty faktycznych maksimów mogą różnić się od obliczonych o kilka do kilkunastu dni.
Potrzebne mapki ściagnij z AAVSO - link na początku tej strony.
Jeżeli nie chcesz przegapić momentu maksimum, obserwacje rozpocznij już dziś. Życzę pogody i udanych ocen jasności.

zabacz też...


30.10.2002 - V4743 Sgr (N Sgr 02#3) - krzywa jasności

Poniższy wykres przedstawia krzywą jasności V4743 Sgr - takie oznaczenie otrzymała Nowa w Strzelcu N Sgr 02#3 - z polskich obserwacji.

Mimo bardzo niesprzyjającej pogody udało się zebrać na tyle ocen, że widać ogólny przebieg spadku jasności Nowej. W ciągu pierwszych trzech tygodni od odkrycia (20.09.2002, ~5 mag) jej jasność zmniejszyła się o prawie 4 mag. Najprawdopodobniej jest to więc nowa typu Na. (więcej o nowych...).

Jeżeli ktoś wykonał obserwacje V4743 Sgr i chciałby dołączyć je do tej krzywej jasności to bardzo proszę przesłać je na adres autora strony.

więcej...


28.10.2002 - prawdopodobnie kolejna nowa w Strzelcu!

25.10.2002 w gwiazdozbiorze Strzelca (Sagittarius) została prawdopodobnie odkrtyta gwiazda nowa. Byłaby to już czwarta nowa odkryta w tym roku w Strzelcu.

więcej... VSNET

więcej... AAVSO Alert Notice 298

mapka AAVSO


28.10.2002 - h i z Geminorum - gwiazdy zmienne na zimę

Zapraszam w okresie późnej jesieni, zimy i wczesnej wiosny do wspólnej obserwacji dwóch interesujących jasnych gwiazd zmiennych w gwiazdozbiorze Bliźniąt (Gemini), których mapka z gwiazdami porównania znajduje się poniżej

Eta i Zeta Gem

Eta (h) Gem - półregularna zmienna typu SRa - zmienia swoją jasność w przedziale 3.1 - 3.9 magnitudo, ze średnim okresem 232.9 dni. Jednocześnie jest to gwiazda spektroskopowo podójna a także zaćmieniowa o okresie 2984 dni.

Zeta (z) Gem - cefeida o symetrycznej krzywej jasności - zmienia swoją jasność w przedziale 3.6 - 4.2 magnitudo, z okresem 10.15 dni. Okres ten systematycznie zmniejsza się w tempie około 3 sekundy rocznie. W ciągu ostatnich 100 lat uległ skróceniu o 0.0035d czyli około 5 minut.

Zmiany jasności powyższych gwiazd można z powodzeniem śledzić (poza obszarami dużych miast) gołym okiem. Wyniki przeprowadzonych obserwacji proszę przesyłać na adres autora strony.


25.10.2002 - pojaśnienie Z Andromedae

Z Andromedae - gwiazda, która stała się prototypem grupy gwiazd zmiennych symbiotycznych wykazuje w ostatnich kilkunastu dniach wzrost aktywności objawiający się niewielkim ale znaczącym wzrostem jasności.

więcej...


16.10.2002 - Głębokie minimum R Scuti

R Scuti - najjaśniejsza gwiazda typu RV Tauri jest w fazie głębokiego minimum jasności. Polecam do obserwacji!.

więcej...


11.10.2002 - Zdjęcia Nowej V4743 Sgr Leszka Marcinka

Otrzymałem dziś od Leszka Marcinka piękne zdjęcia Nowej w Strzelcu - V4743 Sgr, które dopiero ostatniej nocy udało się wykonać. Wcześniej nie było to możliwe gdyż na przeszkodzie stanęła pogoda.


Zdjęcie 1.

Na zdjęciu 1 widać położenie Nowej V4743 Sgr w stosunku do trzech jasnych gwiazd Strzelca tworzących charakterystyczny rozwarty trójkąt, od lewej: p Sgr (2.9 mag), o Sgr (3.8 mag) i x2 Sgr (3.5 mag). W dniu odkrycia - 20.09.2002 - V4743 Sgr miała jasność ~5 mag. porównywalną z jasnością x1 Sgr (5.1 mag) widoczną w prawym górnym rogu zdjęcia 1.


Zdjęcie 2.

W chwili wykonywania powyższych zdjęć - 10.10.2002 - jasność V4743 Sgr była już znacznie słabsza i wynosiła ~9 mag. Widać to dobrze zdjęciu 2, obejmującym mniejszy obszar wokół Nowej. Znajduje się ona w jednej trzeciej odcinka pomiędzy gwiazdami 8.8 mag, po lewej i 8.1 mag po prawej stronie nowej.

Warto również zwrócić uwagę na wyraźnie czerwony kolor Nowej, za który odpowiedzialna jest silna linia emisyjna Ha w jej widmie.

Aby zobaczyć zdjęcia w oryginalnych rozmiarach, wystarczy kliknąć w powyższe zdjęcia.


09.10.2002 - Artykuł Jerzego Speila

W dziale artykuły pojawił się doskonały artykuł Jerzego Speila z Wałbrzycha:

Jerzy Speil jest najbardziej znanym w Polsce, i nie tylko, obserwatorem gwiazd zmiennych. Stale współpracuje z amerykańskim AAVSO i czeską MEDUZĄ. W 2001 roku został uhonorowany nagrodą AAVSO za 25 000 obserwacji przesłanych do bazy danych tej organizacji. Ma też w swoim dorobku wiele opracowań i publkacji dotyczących gwiazd zmiennych. Między innymi w latach 1988-90 opublikował w URANII cykl artykułów "Obserwujmy gwiazdy zmienne długookresowe", w których prezentował (i zachęcał do obserwacji) najciekawsze jasne gwiazdy zmienne długookresowe dostępne do obserwacji nawet za pomocą lornetki.


06.10.2002 - wybuch SS Cygni !

SS Cygni - najjaśniejsza gwiazda nowa karłowata typu UGSS - wybucha przeciętnie 7-8 razy w ciągu roku. Tymczasem, w okresie ostatniego roku obserwujemy już dziesiąty jej wybuch.

więcej....


01.10.2002 - pojaśnienie AG Draconis!

AG Draconis - gwiazda symbiotyczna typu Z Andromedae, której jasność w ostatnich kilku latach oscylowała w przedziale ~9.8 - 10.2 magnitudo, pojaśniała 29.09.2002 do 9.3 - 9.4 magnitudo!. W nocy 29/30.09.2002 oceniłem jej jasność na 9.4 mag.

więcej...


01.10.2002 - maksima jasnych miryd w listopadzie

W listopadzie następujące jasne miry osiągną swoje maksima jasności:

 • R Andromedae - 8.11.2002 ( średnie maksimum 6.9 mag, aktualna jasność ~ 10.5 mag),
 • R Ceti - 4.11.2002 ( średnie maksimum 8.1 mag, aktualna jasność ~11 mag),
 • R Geminorum - 17.11.2002 ( średnie maksimum 7.1 mag, aktualna jasność - brak danych),
 • V Geminorum - 27.11.2002 ( średnie maksimum 8.5 mag, aktualna jasność - brak danych),
 • R Leonis - 23.11.2002 ( średnie maksimum 5.8 mag, aktualna jasność ~ 8 mag),
 • R Virginis - 1.11.2002 ( średnie maksimum 6.9 mag, dostępna do obserwacji od listopada,
 • U Virginis - 1.11.2002 ( średnie maksimum 8.2 mag, dostępna do obserwacji od listopada),
 • S Bootis - 23.11.2002 ( średnie maksimum 8.4 mag, aktualna jasność ~10.5 mag),
 • R Bootis - 2.11.2002 ( średnie maksimum 7.2 mag, aktualna jasność ~ 9.5 mag),
 • W Herculis - 17.11.2002 ( średnie maksimum 8.3 mag, aktualna jasność ~11.5 mag),
 • W Lyrae - 15.11.2002 ( średnie maksimum 7.9 mag, aktualna jasność ~9 mag),
 • R Pegasi - 4.11.2002 ( średnie maksimum 7.8 mag, aktualna jasność ~10.5 mag),
 • V Cassiopeiae - 23.11.2002 ( średnie maksimum 7.9 mag, aktualna jasność ~ 11 mag),

Daty obliczyłem w oparciu o elementy z GCVS z uwzględnieniem średniego O-C z trzech ostatnich cykli. Momenty faktycznych maksimów mogą różnić się od obliczonych o kilka do kilkunastu dni.
Potrzebne mapki ściagnij z AAVSO - link na początku tej strony.
Jeżeli nie chcesz przegapić momentu maksimum, obserwacje rozpocznij już dziś. Życzę pogody i udanych ocen jasności.

zabacz też...